Vaikuta oppilaskunnassa


Oppilaskuntaosallisuus

Oppilaskunta toimii kaikissa Sastamalan kaupungin perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitoksissa. Oppilaskuntatoiminnalla pyritään vahvistamaan oppilaiden osallisuutta osana koulua ja ympäröivää yhteiskuntaa.

Oppilaskuntatoiminnan avulla koulun oppilailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa koulun toimintaan, saada kokemusta vastuun kantamisesta sekä harjoitella päätöksentekotaitoja. Koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja jokaiselta luokalta valitaan vähintään yksi edustaja edustamaan luokkaansa oppilaskunnan edustajiston ja/tai hallituksen kokouksissa.

Luokkaedustajista valitaan oppilaskunnan edustajisto ja/tai hallitus, joka toimii tehtäväänsä valitun ohjaavan opettajan ohjauksessa. Oppilaskuntatoiminta on kiinteä osa koulun toimintaa, jota toteutetaan koulupäivän aikana. Oppilaskuntatoiminnan koordinoinnista vastaa yhteisökasvatuksen ohjaava opettaja yhteistyössä osallisuudesta vastaavan nuorisotyöntekijän kanssa.
 


Ota yhteyttä!

Mikko Mustanoja
Yhteisökasvatuksen ohjaava opettaja
mikko.mustanoja(at)sastamala.fi

Tytti Peurala
Koulunuorisotyöntekijä, osallisuusvastaava
tytti.peurala(at)sastamala.fi