Rekisteriseloste


SASTAMALAN NUORET –MOBIILISOVELLUS

1. Rekisterinpitäjä
Sastamalan kaupunki
Nuorisopalvelut
Asematie 9
38210 Sastamala

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Kirsti Köykkä
Asematie 9
38210 Sastamala
Puh. 050 5204218
Sähköposti: kirsti.koykka(at)sastamala.fi

3. Rekisterin nimi
Sastamalan Nuoret -mobiilisovellus

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sovelluksen avulla kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää seuraavia tarkoituksia varten:

•    Mielipidekyselyt ja asiakaspalautteiden käsittely
•    Tiedottaminen 
•    Palveluun ladattujen tietosisältöjen jakaminen

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero, rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Asiakkaalta, eli mobiilisovelluksen käyttäjältä sovellukseen sisällytettyjen toiminnallisuuksien esimerkiksi palautelomakkeen ja kuvapalvelun kautta.
  • Sovellukseen sisällytettyjen sosiaalisen median palveluiden käytön yhteydessä, käyttäjän suostumuksella saadaan tiedot kyseessä olevan palvelun perustiedot kuten käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto 
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti seuraavasti:

  • Käyttäjän laitteesta välitetään teknisiä tietoja sovellusalustan omistajalle sovelluksen toimimisen tai ongelmatilanteiden selvittämistä varten. Tällaisia teknisiä tietoja ovat esimerkiksi laitteen valmistaja sekä tyyppi (Android UDID, iOS UUID), käyttöjärjestelmän versio sekä laitteen käyttämä IP-osoite sovelluksen käytön aikana. Laitteesta kerätään tietoa myös sovelluksen sisällä tehdyistä verkkovierai-luista. Laitteiden teknisiä tietoja ei pystytä identifioimaan tai liittämään yksittäiseen käyttäjään.
  • Käyttäjän sovellukseen lataamat valokuvat ja sähköpostisoitteet luovutetaan teknisen palvelualustan omistajan palvelimelle, josta ne palautuvat sovellusalustan ylläpitoon eli palveluntarjoajan käyttöön. Tietojenluovutus on välttämätön palvelun tietoteknisen prosessin vuoksi.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkastus- ja oikaisuoikeus (henkilötietolaki 29§)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Viimeisin päivitys
Päivitetty 11.3.2018

Tutustu myös sovelluksen saavutettavuusselosteeseen!