Ehkäisevän päihdetyön malli


Sastamalan kaupungin perhepalveluverkostossa on kehitetty uusi ehkäisevän päihdetyön toimintamalli Roti, jonka yhtenä osana ovat valomerkki-keskustelut.

Jos nuori on käyttänyt päihteitä ja jää siitä kiinni viranomaisille, tarjotaan mahdollisuutta Valomerkki keskusteluun. Keskusteluun osallistuvat nuori, sekä hänen vanhempansa ja Valomerkkityöntekijä. Keskustelun aikana käydään läpi nuoren tilannetta ja hänen päihteiden käyttöä.

Toinen Rotin toimintamalleista on Omin jaloin, joka koostuu n. kahdeksasta tapaamisesta nuoren kanssa.  Tapaamisissa on mukana Omin jaloin työntekijä, sekä nuori. Tapaamisten aikana kartoitetaan nuoren vahvuuksia ja mahdollisia ongelmia kaikilla elämän osa-aluieilla. Viimeisellä tapaamisella on mukana myös huoltajat ja silloin käydään läpi nuoren elämästä tapaamisten aikana esiin nousseita asioita. Omin jaloin toimintaan ohjaudutaan mm.  koulun, nuorisopalveluiden tai sosiaalipalveluiden kautta.

Valomerkki ja Omin jaloin keskusteluihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Vanhemmat voivat myös pyytää itse  Valomerkki keskustelua, jos ovat huolissaan nuoren päihteidenkäytöstä. Valomerkkiä voi pyytää ottamalla yhteyttä meidän nuorisotyöntekijöihin.

Nuori voi ottaa myös itse yhteyttä, jos haluaa keskustella päihteiden käytöstä.


Ota yhteyttä

Nuorisotyöntekijä
Janne Kallio 
p. 050 527 5705
janne.kallio(at)sastamala.fi

Erityisnuorisotyöntekijä
Karita Pyhälahti

p. 040 661 4821

karita.pyhalahti(at)sastamala.fi