Koronalinjaukset Sastamalassa 7.1.2022

Julkaistu 07.01.2022
Sastamalan Nuorisopalvelut


Sastamalan kaupunki  Tiedote 7.1.2022

Julkaisuvapaa heti

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 7.1.2022 tehnyt päätöksen kaikkien sisätiloissa pidettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä määräajaksi. Samalla päätöksellä kielletään yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan päätöksessä tarkemmin yksilöidysti. Määräys on voimassa ajalla 8.1.2022 - 21.1.2022.

Rajoituksen piirissä olevia tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien henkilöiden ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. Päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Sastamalan kaupunki jatkaa jo aiemmin tehtyä päätöstä edellä mainittujen tilojen käytön rajoittamisesta 8.1.2022 alkaen. Aluehallintoviraston 7.1.2022 tekemän päätöksen tarkemmasta tulkinnasta tiedotetaan lisää maanantaina 10.1.2022.

Kulkurijärjestelmän päivityksestä johtuen kuntosaleja voidaan käyttää sekä sulkapallo- ja tennisvuorot ovat mahdollisia vasta tiistaista 11.1.2022 alkaen.

Tämänhetkisten päätösten mukaan koulujen toiminta Sastamalassa alkaa normaalisti lähiopetuksena 10.1.2022. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan oppilaiden huoltajia suoraan Wilmassa. Myös Vammalan lukion opiskelijoita ja huoltajia tiedotetaan tarvittaessa erikseen suoraan.

_______________________________

Lisätiedot: Pekka Kares, puh. 040 532 7771